Bảo Hiểm

Sự Khác Nhau Giữa Medicare and Medicaid Là Gì?

Medicare và Medicaid đều là chương trình trợ cấp tài chính y tế, giống như bảo hiểm sức khỏe, của chính phủ Hoa Kỳ. Vì hai chương trình này có tên gần giống nhau, rất nhiều người hay bị lẫn lộn giữa hai chương trình, và vì thế thường có khái niệm mơ mồ về điều kiện và lợi ích của hai chương trình.

Mặc dù hai chương trình Medicare và Medicaid đều được chính phủ thành lập vào năm 1965 và được tài trợ bởi tiền thuế của người dân, hai chương trình này rất khác nhau về điều kiện được hưởng và lợi ích cho người được hưởng.

Nói một cách ngắn gọn, Medicare là chương trình giúp đỡ tài chính chăm sóc sức khỏe cho người lớn tuổi về hưu (65 tuổi). Và Medicaid là chương trình giúp đỡ tài chính chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp. Dưới đây là những thông tin chi tiết về hai chương trình.

1) Medicare

Medicare là chương trình do chính phủ liên bang quản lý. Medicare là chương trình gắn liền với chương trình an sinh xã hội (social security). Chi phí của chương trình này được lấy từ tiền thuế của người dân. Chương trình này được cung cấp cho người dân Mỹ trên 65 tuổi, và nó còn được cung cấp cho những người bị khuyết tật. Chương trình Medicare được cung cấp mà không cần xét thu nhập cá nhân. Sau dây là những mục của chương trình Medicare:

Phần A – Phí nhập viện: Medicare sẽ trả tiền nếu bạn phải nhập viện hoặc phải đến cơ sở y tế (skilled nursing facility hoặc hospice) và một số dịch vụ y tế tại nhà.

Ở phần này bạn phải trả một phần chi phí mỗi năm (deductible). Tức là bạn phải trả một số tiền nhất định và chương trình Medicare sẽ trả phần còn lại của viện phí.

Nếu bạn có đủ 40 điểm từ việc đi làm và đóng thuế trong vòng 10 năm hoặc hơn, bạn sẽ không phải trả lệ phí hàng tháng (premium)

Phần B – Bảo hiểm y tế: Medicare sẽ trả tiền khi bạn đến khám bệnh ở văn phòng bác sĩ hoặc phải lấy mẫu thử (thử máu, thử ung thư, vv..)

Ở phần này, bạn cũng phải trả một phần của chi phí như: lệ phí hàng tháng, tiền khấu trừ (deductible),và có thể là 20% chi phí của một số dịch vụ y tế.

Phần C – Bảo hiểm y tế từ những công ty bảo hiểm tư: Bạn sẽ phải bỏ phần lớn tiền túi để mua loại bảo hiểm này. Bảo hiểm này sẽ trả cho những dịch vụ tương tự như của Medicare và có khi còn hơn. Bạn có thể được trả tiền khám răng, khám mắt, vv…

Một điều đáng lưu ý khi mua bảo hiểm này là bạn phải tuân theo quy định của từng loại bảo hiểm. Ví dụ, bạn chỉ có thể đi khám bác sĩ trong hệ thống của bảo hiểm.

Phần D – Chi phí thuốc: Nếu bạn muốn Medicare chi trả tiền mua thuốc, bạn có thể bỏ phần này vào chương trình medicare của bạn. Bạn sẽ phải trả một mức lệ phí nhất định (premium) hàng tháng.

Phần lớn của Phần A và B được trả từ tiền thuế thu nhập của người dân. Tức là bạn được hưởng qua trợ cấp an sinh xã hội. Bạn vẫn phải bỏ tiền túi để trả khi đi bệnh viện hoặc khám bệnh, nhưng không nhiều. Còn Phần C và D thì đa số là bạn phải bỏ tiền túi ra để trả nếu muốn được hưởng lợi ích.

Điều Kiện Để Được Nhận Medicare

Để được nhận lợi ích đầy đủ từ Medicare, bạn phải đáp ứng được những điều kiện sau:

– 65 tuổi trở lên.

– Công dân Mỹ hoặc thường trú nhân và sống ở Mỹ ít nhất 5 năm.

– Chồng hoặc vợ có đi làm và đóng thuế để được hưởng an sinh xã hội – thường là phải đủ 40 điểm (credit) từ việc đi làm 10 năm trở lên.

– Chồng hoặc vợ là nhân viên chính phủ, mặc dù đi làm không trả vào tiền social security, nhưng có trả vào tiền thuế Medicare trong khi đi làm.

Như đã nói ở trên, nếu bạn đi làm và đóng thuế trên 10 năm và có được ít nhất 40 điểm, bạn sẽ không phải trả lệ phí hàng tháng cho phần A. Nếu bạn không đủ 40 điểm, bạn sẽ phải trả chi phí như sau để được hưởng lợi ích từ phần A: $411/tháng nếu dưới 30 điểm; $234/tháng nếu từ 30 đến 39 điểm.

Còn về phần B, bạn không cần phải có điểm để được hưởng lợi ích, nhưng bạn phải đóng lệ phí hàng tháng.

(nguồn: 2016, AARP)

2) Medicaid

Medicaid là chương trình do chính phủ liên bang và chính phủ tiểu bang quản lý. Chương trình này có mục đích là trợ giúp tiền y tế cho những người có thu nhập thấp. Chính phủ liên bang tài trợ 50% tiền trợ cấp và chính phủ tiểu bang tài trợ 50% còn lại.

Không giống như Medicare, không phải ai cũng được hưởng lợi ích từ chương trình Medicaid. Mỗi tiểu bang có những yêu cầu và quy định khác nhau, nhưng mục đích chính của chương trình Medicaid là giúp những người có thu nhập thấp trả cho các chi phí y tế. Ở rất nhiều tiểu bang, để được hưởng lợi ích Medicaid, người được nhận không được có quá vài ngàn đô trong nhà băng. Để biết được là bạn có đủ điều kiện nhận Medicaid không, hãy vào trang web Medicaid.govbenifitschekup.org.

Điều Kiện Để Được Nhận Medicaid

Mặc dù chương trình Medicaid được tạo ra để giúp người nghèo và người có thu nhập thấp, chỉ với lý do nghèo thôi thì chưa chắc là sẽ được nhận Medicaid. Chương trình này có một số điều kiện mà người nộp đơn phải đáp ứng đầy đũ mới được nhận. Lý do là vì chính phủ muốn chương trình giúp đỡ đúng đối tượng như những gia đình nghèo khó, phụ nữ mang thai, trẻ em, người giữ trẻ, người khuyết tật, và người già. Hãy đến văn phòng Medicaid ở địa phương của bạn để hỏi về điều kiện và cách nộp đơn cho chương trình Medcaid.

Các dịch vụ y tế do Medicaid cung cấp thì khác nhau theo từng tiểu bang. Sau đây là một số dịch vụ tiêu biểu:

  •  Nhập viện
  •  Mẫu thử phòng lab
  •  X-rays
  •  Đi khám bác sĩ
  •  Kế hoạch hóa gia đình
  •  Dịch vụ y tá giúp đỡ
  •  Khám và mổ răng
  •  Viện dưỡng lão
  •  Chăm sóc tại nhà
  •  Khám bệnh trẻ em

3) Tóm Lại

Medicare and Medicaid là hai chương trình được chính phủ tạo ra để giúp đỡ người già và người có thu nhập thấp về chi phí y tế. Medicare thì dành cho những người về hưu trên 65 tuổi bất kể thu nhập, còn Medicaid thì dành cho người có thu nhập thấp bất kể độ tuổi.