Các Mục Khác

Có Nên Mua Vàng Để Đầu Tư?

Tôi có một người bạn, anh này bỏ ra $3,000 để mua vàng đầu tư vào năm 1981. Giá trị của số vàng đó hiện nay là $9,945 (sau 37 năm). Nếu tính vào tiền mất giá do lạm phát (3% mỗi năm) thì anh này lỗ nặng. Đó là chưa kể anh ta phải trả tiền thuế cho số tiền lời (capital gain).Nếu $3,000 đó dùng để đầu tư vào thị trường chứng khoán thì bây giờ anh ta đã có $102,000.

Kết luận, mua vàng để đầu tư là một ý kiến tồi.

Bạn có thể xem giá vàng theo từng năm trong quá khứ tại trang web dưới đây:
Bảng Giá Vàng