Đầu Tư

Mua Bán Cổ Phiếu/Quỹ Đầu Tư Dễ Như Trở Bàn Tay

Bài viết này sẽ hướng dẫn cho bạn cách mua cổ phiếu hoặc quỹ đầu tư từ tải khoản đầu tư qua của công ty Fidelity. Ở đây, tôi giả định là bạn đã có tài khoản đầu tư về hưu Roth IRA và biết cách chuyển tiền vào tài khoản rồi. Nếu chưa biết, xin tham khảo bài viết :

Mở Và Bỏ Tiền Tiết Kiệm Đầu Tư Vào Tài Khoản Roth IRA Chỉ Trong Vòng 3 Nốt Nhạc

Bước 1: Nhấn vào mục “Accounts & Trade” và chọn “Trade

Bước 2: Chọn tài khoản và bạn muốn đầu tư. Trong trường hợp này, chọn “Roth IRA”.

Bước 3: Điền kí hiệu của công ty hoặc tài khoản đầu tư mà bạn muốn mua. Ví dụ, Facebook có kí hiệu là “FB”, Google có kí hiệu là “GOOGL”, và Apple có kí hiệu là “AAPL”. Quỹ đầu tư của Fidelity có kí hiệu như “FNILX”, ” FZROX”, “FZIPX”, và “FZILX”.

Sau đó bạn điền vào số lượng cổ phần bạn muốn mua, hoặc đối với quỹ đầu tư, chọn số tiền mà bạn muốn bỏ vào quỹ. Lưu ý là lệ phí cho mỗi giao dịch (mua hoặc bán), bất kể số lượng tiền, là $4.94. Còn nếu bạn chọn mua quỹ đầu tư trực tiếp của Fidelity thì không phải trả lệ phí giao dịch.

Bước 4: Xác minh lại thông tin và đồng ý mua.

Bước 5: Hoàn tất. Fidelity sẽ gửi cho bạn biên lai giao dịch qua email của bạn.