Những Trò Lừa Đảo

Làm Gì Khi Thông Tin Cá Nhân Bị Đánh Cắp Và Bị Kẻ Xấu Mở Tài Khoản Dưới Tên Của Bạn (Identity Theft)?

Giải quyết vấn đề khi bị đánh cắp thông tin cá nhân là một quá trình rất phức tạp và nhức đầu. Vì thế, bạn nên bảo vệ chính mình bằng cách đóng băng điểm tín dụng (credit freeze) trước khi thông tin cá nhân bị đánh cắp. Để tìm hiểu tại sao bạn nên đóng băng điểm tín dụng và cách đóng băng điểm tín dụng, hãy tham khảo bài viết dưới đây:

Tại Sao Bạn Nên Đóng Băng Điểm Tín Dụng (Credit Freeze)

Nếu bạn bị đánh cắp thông tin cá nhân và kẻ xấu dùng thông tin đó để mở tài khoản tín dụng xài tiền từ tài khoản, bạn cần phải ngay lập tức liên lạc với ba công ty tính điểm tín dụng (Equifax, TransUnion, Experian) để họ chặn không cho ai mở thêm tài khoản tín dụng dưới tên của bạn. Theo luật, khi bạn liên lạc với một trong ba công ty, hai công ty còn lại sẽ tự động cập nhật thông tin về việc thông tin cá nhân của bạn bị đánh cắp và cài đặt hệ thống báo động dưới tên của bạn. Tức là, sau khi bạn báo cho công ty tính điểm tín dụng là bạn bị ăn cắp thông tin cá nhân, họ sẽ bỏ hệ thống báo động vào tên của bạn, nếu có ai khác ngoài bạn mở tài khoản tín dụng, hệ thống sẽ ngăn chặn không cho mở và báo cho bạn biết.

Việc kế tiếp là bạn phải làm là lấy bản báo cáo tin dụng từ trang web annualcreditreport.com đề biết các hoạt động có liên quan đến điểm tín dụng của bạn. Ví dụ, nếu kẻ xấu dùng thông tin của bạn để tạo thẻ tín dụng, bản báo cáo sẽ nói cho bạn là tài khoản được mở vào thời điểm nào, nơi nào, ngân hàng nào, vv… Bản báo cáo tín dụng (credit report) thì miễn phí. Mỗi năm, bạn có quyền lấy một bản báo cáo từ ba công ty tính điểm tín dụng. Tôi khuyên là bạn không nên lấy ba bản báo cáo từ ba công ty một lúc, mà hãy lấy một bản từ một công ty mỗi 4 tháng để có thể theo dõi hoạt động tín dụng của bạn trong suốt năm.

Sau khi có bản báo cáo tín dụng, nếu bạn thấy thông tin không đúng từ bản báo cáo, bạn có quyền khiếu nại (inquiries) với công ty tính điểm tín dụng để sửa lại điểm tín dụng cho bạn. Theo luật, sau khi khiếu nại, công ty tính điểm tín dụng có 30 ngày để điều tra về trường hợp khiếu nại của bạn. Vài tháng sau khi khiếu nại, bạn nên lấy thêm một bản báo cáo tín dụng khác để so sánh và để chắc chắn rằng không còn hoạt động tín dụng sai trái nào khác.

Một khi biết được tài khoản tín dụng nào bị kẻ xấu mở, bạn nên đóng tài khoản đó ngay lập tức. Nếu bạn mở tài khoản mới, hãy dùng mã số (PINs) và mật khẩu (Passwords) mới. Tránh sử dụng những thông tin như tên giữa của mẹ bạn, số ngày tháng năm sinh, bốn số cuối của số an sinh xã hội, hoặc số điện thoại của bạn.

Nếu ngân phiếu (check) của bạn bị mất cắp, ngưng trả tiền bằng ngân phiếu và liên lạc với ngân hàng để họ dừng hoạt động nhận và trả tiền bằng ngân phiếu và báo cho bạn mỗi khi check của bạn bị kẻ xấu xài và giả chữ ký.

Sau cùng, bạn phải liên lạc với sở cảnh sát để làm báo cáo về việc bị đánh cắp thông tin cá nhân và bị kẻ xấu lợi dụng. Cố gắng thu thập đầy đủ thông tin về vụ việc bị đánh cắp thông tin cá nhân đề cảnh sát dễ làm việc hơn. Nên nhớ là bạn phải kiên trì trong việc làm việc với cảnh sát để lấy được bản báo cáo. Bạn cần phải có bản báo cáo từ cảnh sát để sửa lại điểm tín dụng từ các công ty tính điểm tín dụng và để khiếu nại về những chi phí bị kẻ xấu lấy từ thẻ tín dụng của bạn.

Phải Làm Gì Nếu Sở Cảnh Sát Không Chịu Làm Bản Báo Cáo?

Rất nhiều sở cảnh sát từ chối không làm báo cáo hoặc làm khó dễ khi bạn gọi để báo về vụ bị đánh cắp thông tin cá nhân. Đây là một trong những trường hợp mà bạn không thể thối lui. Bạn phải kiên trì và xin họ làm báo cáo cho bạn vì chỉ khi có bản báo cáo từ cảnh sát, bạn mới có quyền yêu cầu các công ty tính điểm tín dụng và ngân hàng giải quyết vụ rắc rối này cho bạn.

Nếu bạn gặp khó khăn khi gọi sở cảnh sát, hãy yêu cầu được nói chuyện với người đứng đầu của văn phòng chuyên lo về trộm cắp thông tin cá nhân của quận hay của thành phố nơi bạn ở. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn, hãy gọi hoặc viết thư đến văn phòng cảnh sát trưởng để xin giải quyết.